ގޯލްޑްފިޝްގެ ރާނީ ހޮވައިފި

ގޯލްޑްފިޝްގެ ރީތީގެ ރާނީ ހޮވުމަށް ޗައިނާގައި މުބާރާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ޗައިނާގެ ފުޖިއާން ޕްރޮވިންސްގައި ބޭއްވ...
Read More

ވާރޭގައި ނުތެމި ހިނގާނީ ކިހިނެތް؟

ވާރޭގައި ނުތެމި ހިނގުމަކީ ބައެއް މީހުން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަކަށް ވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ކުޑައެއް ނުވަތަ ވިއްސާރަ ކޯޓެއްގެ އެހީއާ ނުލައި ...
Read More